Logo de TeXT idiomas

Traducció i
localització de software

Especialitzats en la localització d'aplicacions de gestió empresarial en el sistema SAP® des de 1993.

Les empreses que utilitzen el sistema SAP® l’adapten generalment a les seves necessitats. Nosaltres localitzem aquests desenvolupaments propis i modificacions, perquè estiguin també disponibles en les llengües que s’utilitzin en l’empresa arreu del món.

Projectes de TeXT

Els oferim una breu ullada dels nostres projectes al llarg de vint anys, que dóna una primera impressió de la nostra extensa experiència.

Idiomes
S’ha traduït principalment des de l’alemany i l’anglès, però també des del castellà, l’italià i el francès. Entre les llengües destinatàries comptem amb el castellà, l’alemany, l’anglès, el francès, l’italià, el portuguès, el neerlandès, el rus, el japonès i el xinès així com, en menor mesura, el suec, el noruec, el polonès, el turc i el coreà. Tots els traductors tenen com a llengua materna la llegua destí.
Objectes
Els nostres projectes inclouen tant localitzacions inicials com canvis de versió, en part amb la conversió a Unicode. Vàrem començar la nostra tasca farà uns de 20 anys, quan encara es feia servir SAP® R/2®. Hem seguit amb SAP® R/3®, mySAPTM ERP i SAP® ERP en versions ben diverses, com poden ser Release 1.1, 3.1, 4.0B, 4.5B, 4.6A, 4.6B, 4.6C, 4.70, Enterprise, ECC 5.0 i 6.0, etc. Hem treballat en totes les àrees empresarials, com poden ser per exemple a través dels mòduls FI, TR, CO, MM, SD, PP, HR, PY, CS, PM, QM, WM, LO, LE, BC i PS.
Empreses
Les companyies que ens han confiat aquestes localitzacions són principalment mitjanes empreses i multinacionals, dos de les quals figuren en l’índex borsari DAX. Aquesta confiança ens ha permès establir amb aquestes empreses estretes relacions de llarga durada, fomentant així una millor entesa i ajudant a avançar-nos a les seves necessitats i requeriments.

Observacions

Abreviatures dels mòduls SAP®

FIFinancial Accounting, Gestió financera
TRTreasury, Tresoreria
COControlling, Control de gestió
MMMaterials Management, Gestió de materials
SDSales and Distribution, Vendes i distribució
PPProduction Planning and Control, Planificació i control de producció
HRHuman Resources, Recursos humans
PYPayroll, Càlcul de nòmina
CSCustomer Service, Atenció al client
PMPlant Maintenance, Manteniment (del centre)
QMQuality Management, Gestió de qualitat
WMWarehouse Management, Gestió de magatzems
LOLogistics - General, Logística general
LELogistics Execution, Execució logística
BCBusiness Connector, Base
PSProject System, Sistema de Projectes

TeXT idiomas GmbH · Hugo Borella
Tel. +34-662.000.555
info.2022@TeXT-idiomas.com

vCard TeXT vCard per incorporar a l'agenda de direccions

Dades de la pàgina
TeXT

Aquesta pàgina: www.TeXT-idiomas.com/texti.ca · Avís legal

TeXT idiomas GmbH · Bonn (Alemanya) · Tel. +49-228-850.99.22.0 · · www.TeXT-idiomas.com